Bérlői Érdekvédelmi Közösség

Bemutatkozik a Józsefvárosi gyülekezet társadalmi jelenlét programja, a Bérlői érdekvédelmi közösség

 
Kapcsolat:

Nemesdy Krisztina közösségszervező 0630 217 85 96

Ügyeleti idő: munkanapokon 9-13 óra között

hello@berloikozosseg.hu

Kik vagyunk?

Társadalmi probléma: Lakhatási válság –  Társadalmi válasz: Lakhatási mozgalom

Társadalmi víziónk, hogy mindenkinek legyen biztonságos, megfizethető otthona. 

A hazai jövedelmi viszonyokhoz képest a lakhatási költségek magasak. A lakhatási válságra az egyik lehetséges társadalmi megoldás a köztulajdonú megfizethető bérlakás rendszer kiépítése és gondos üzemeltetése. Ez a forráshiányos terület jelenleg önkormányzati hatáskörben van, és hatalmas társadalmi igény van rá. 

Az állami lakhatási megoldási kísérletek (hajléktalanellátás, családok átmeneti otthona, tömegszállások) ehhez a lakhatási formához képes mind költségesebbek és nem biztosítják az emberi méltósághoz és a családok önálló életviteléhez a feltételeket, a családok és egyének mentális egészsége sérül, kivezető utak nincsenek.

Budapest-Józsefváros Önkormányzatának van 130 köztulajdonú bérháza, amelyet a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Központ Zrt. (JGK) kezel. Időnként az Európai Unió Városrehabilitációs programokon keresztül támogatja a lakásállomány állagának megújítását, de ez főként homlokzati elemeket érint és nem jelent általános, rendszerszintű megoldást.  Leginkább tűzoltásszerű és kiszámíthatatlan.

A Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség társadalmi felelősségvállalásaként az egyik legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportnak, a józsefvárosi bérlők érdekvédelmi közösségének megszervezését vállalta magára. A csoport a közösségszervezés, közösségfejlesztés, közösségi szociális munka eszköztárával épül.

Előzmények:

2014-től a Közöd Civil Társasággal, józsefvárosi aktív állampolgárok közösségével dolgoztunk ezen a témán és három bérház gázár túlszámlázásának ügyét vittük sikerre érdekképviseleti úton az akkori önkormányzati vezetéssel szemben.

2021-ben a VEKOP-LP5 Magdolna és Orczy Negyed Városrehabilitációs Program projektelemének megvalósítását közbeszerzési pályázaton megnyertük. A Lakóház- és Család Mentorálás projektelem egyik eredménye az volt, hogy 200 bérlői interjú elemzése alapján világos képet kaptunk a bérlők és lakóközösségek állapotáról, szükségleteiről, érdeklődéséről. 

Heti rendszerességű bérlői találkozókat facillitáltunk, aminek eredményeképpen a bérlők egy 12 pontból álló strukturális változásokat követelő munkaanyagot készítettek és két nyilvános szakmai fórumon képviselték érdekeiket az Önkormányzatot képviselő tulajdonossal szemben.

2022 januárja óta az Alapítvány a Társadalmi Felelősségvállalásért (ATF) és a Faith in Action szervezetek támogatásából tudtuk folytatni a közös munkát. 

Közösségszervező munkatársunk a közösségi médiában, és ennek következményeképpen a helyi újságban fenntartotta a bérlők ügyét a társadalmi diskurzusban. A közösségszervező munka a lakóházakban is folyamatos, a bérlők empowerment szemléletű politikai tudatosságának fejlesztése folyamatos, a heti bérlői találkozók megszakítás nélküliek.

A Bérlői közösség 12 pontjának márciusi újraközlése után az Önkormányzat válaszolt arra a februári kezdeményezésünkre, hogy a JGK Zrt. bérlői központú átalakításában a bérlők, mint érintetti csoport is kapjon szerepet. Április óta havi rendszerességgel egyeztetünk a városvezetéssel, és negyedévente sajtónyilvános fórumon számolunk be az eredményekről.

Eredmények

Rendszerszintű:

 • Új vezetőt nevezett ki a képviselőtestület a szegényellenes koncepció szerint dolgozó igazgató helyett érdekérvényesítő munkánk hatására.

 • Strukturális változások megtervezésekor kikérik és figyelembe veszik az álláspontunkat.

 • Minden egyes önkormányzati tulajdonú házban (130 db) évente egyszer lakógyűlést tartanak – eddig ez nem volt rendszeres.

Bérházakban:

 • Egyes házakban régóta húzódó javításokat végeztek el a figyelemfelhívó munkánk hatására.

 • Minden házba hirdetőtábla került a javaslatunk alapján, a házkezelő és a lakók rendszeres kapcsolattartásának, kommunikációjának érdekében.

Személyes kapcsolatok:

 • Egyre több bérlő vesz részt az érdekvédelmi munkában és tájékozódik a lehetőségeiről, a közösség befolyása erősödik, képes változást elérni a tulajdonosi magatartásban.

 • Lakóközösségi vezetők önként felelősséget vállalnak a bérházuk lakóközösségének ügyviteléért és más házak közösségi vezetőivel is keresik a kapcsolatot. A bérlői érdekvédelmi közösségszervező munkatárs ezt a folyamatot facilitálja.

Kommunikáció:

 • Létrehoztunk egy honlapot.

 • Hírlevelet kapnak az aktualitások függvényében a folyamatban részt vevő bérlők.

 • Rendszeresen tájékoztatjuk a közösségi médián keresztül az érintetteket és a lakhatási válság és a szociális bérlakásrendszer működése iránt érdeklődő állampolgári közösséget.

 • A helyi nyilvánosság, a Józsefvárosi Újság többször írt már a csoport munkájával összefüggő cikkeket.

 

Beszámoló a 2022-es évről

Új lendület

A 2022-es év egy eseménydús év volt. Újra be kellett lendíteni az embereket és a munkát is, ezzel kezdtük az évet.

A heti csoport találkozók vasárnap délutánonként egész évben folyamatosak voltak.

Februárban a közösség levélben kezdeményezte, hogy a vagyonkezelő szervezeti átalakításának folyamatában tapasztalati szakértőként vehessen részt. A levelünk egészen addig válasz nélkül maradt, míg újra aktív nem lett a csoport a Facebookon és a helyi újságban.

Új munkatárs

Nemesdy Krisztina márciusban munkavállalóként csatlakozott a csoporthoz, először heti 10 órás munkarendben, majd hamarosan heti 20 órában dolgozik a közösség céljainak megvalósításán.

Innentől újra folyamatos lett a virtuális jelenlétünk. Végigvettük a 12 pontot, kifejtettük mindegyiket egy-egy részletesebb Facebook posztban. Több helyen párbeszéd alakult ki a posztok alatt, illetve, a Józsefváros Újság közölt egy interjú sorozatot bérlakás témában.

A nyilvánosság ereje miatt az önkormányzat válaszolt a februári kezdeményezésünkre és rendszeres egyeztetésre hívott bennünket.

Együttműködés a városvezetéssel

Ezután tavasszal elindult egy együttműködés  a polgármesterrel, a vagyonkezelővel (JGK), a gazdasági osztállyal, önkormányzati képviselőkkel és a részvételi iroda moderációja mellett.

Minden hónapban munkacsoport találkozókon veszünk részt, amelyek napirendjét a Bérlői Közösség készíti elő javaslatával. Évente többször sajtónyilvános eseményen, nyílt bérlői fórumon találkozunk.

Közösségi programok a bérlőkkel

A nyár folyamán közösségi eseményekkel (lecsó főzés a házaknál) készítettük elő a szeptemberi akciót, a sajtónyilvános eseményt. A közösségi eseményeket mind a 130 házban személyes megkereséssel, plakátozással, szórólapozással hirdettük meg. A csoport tagjai személyesen vettek részt ebben a munkában.

Az egyes házak külön-külön tudtak jelentkezni a lecsózásra. Az alapanyagok árát, üdítőt állta a Közösség, megszerveztük az asztalok, padok, bogrács, gázzsámoly oda és visszaszállítását. 

A jó hangulatú közös étkezések előtt és után tartalmas, hosszabb beszélgetések alakultak ki, a házak lakóival továbbra is kapcsolatban vagyunk. A ház lakói vállalták, hogy a házuk közös ügyeit képviselik a szeptemberi bérlői fórumon a városvezetők előtt.

Sajtónyilvános Bérlői Fórum

Szeptember 23-án tartottuk meg a Bérlői Fórumot és közösségi eseményt a Mandák házban. Részt vett a polgármester, az önkormányzat szakemberei és a JGK vezetése is. Bérlők közül 34-en voltak jelen.

Meghívásunkra 10 ház képviselői jelentek meg a Bérlői Fórumon, ahol képviselték a házuk ügyeit. Ezeket írásba foglalva elküldtük a vagyonkezelő (JGK) munkatársainak.

Ezen a Fórumon a polgármester bejelentette, hogy a vagyonkezelő lakásgazdálkodási igazgatóját leváltotta és Szirti Tibort azzal bízza meg, hogy szervezze újjá a lakásgazdálkodási osztály működését.

Az októberben tartott havi bérlői megbeszélésen a vagyonkezelő részletes cselekvési tervvel jelent meg a 10 ház javítási munkáival kapcsolatban.

Kommunikáció egyre több csatornán

Elindult a hírlevél küldés a bérlők számára az eddig összegyűjtött email címekre.

A nyár folyamán elkészült a honlapunk is, és létrehoztunk egy zárt Facebook csoportot, ahol közvetlen (és gyors) kapcsolatot tudunk majd fenntartani a tagjainkkal. A Facebook csoport tagjainak bővítése a következő időszakban is zajlik majd. (Hírlevélben és személyesen is tájékoztatást adunk róla.)

Szövetséges hálózatunkat is bővítettük, találkoztunk a Városlab szervezőjével, Szakál Andreával, a Periféria Központ alapítójával, Pósfai Zsuzsival.

 

Bővülő kapcsolatok

Augusztus és szeptember hónapokban közvetlen házbejárásokkal is építettük, bővítettük kapcsolatainkat. Beszélgetéseink alapján összeírtuk az egyes bérlőket és/vagy házakat érintő legfontosabb nehézségeket.

A stratégiai tervezésnek megfelelően az első fél évben 10, a második félévben további 5 önkormányzati bérházzal alakítottunk ki kapcsolatot.

Tevékenységünk

Rendszeres találkozók

 • Havi rendszeres találkozók az önkormányzatban a polgármester és a városvezetők részvételével – ezeken a megbeszéléseken az aktuális ügyek mellett nagy hangsúlyt kapnak a szükséges strukturális átalakításokról folyó egyeztetések

 • Heti rendszeres megbeszélések a közösségi vezetőkkel – ezeken az alkalmakon alakítjuk stratégiánkat, osztjuk meg egymással az aktuális történéseket, tudnivalókat, itt dolgozzuk fel az előző eseményeken történteket és készülünk fel a következő eseményekre

 

Nyilvános események

 • Sajtónyilvános Fórumok rendezése – ezeken az alkalmakon a bérlőknek közvetlenül van módja a polgármesterrel és a városvezetéssel a bérházakat, -lakásokat érintő ügyekről beszélni. Teret kapnak a közösségi vezetők, akik az általuk képviselt házakat érintő nehézségekről beszélnek, és egyéni ügyfelek is, akik a saját problémájukról beszélhetnek

 • Szomszédsági közösségi események rendezése, és részvétel a mások által szervezett programokon – ezek olyan, nem csak a bérlőkhöz köthető események, amelyeket vagy a Mandák házban szervezünk vagy meghívást kapunk rájuk, mint csoport. Igyekszünk minél több ilyen programon részt venni, hogy a Közösség tevékenysége szélesebb körben ismertté váljon

Terepmunka

 • Kapcsolatépítés a bérházakban – hiszünk a személyes kapcsolatok erejében, ezért minden héten újabb és újabb bérlőkkel ismerkedünk meg

 • Közösségi események szervezése egy-egy ház lakóközössége számára – nyáron lecsó főzéseket tartottunk házaknál, ahol egyszerre volt módunk sok emberrel megismerkedni, és hosszabban elbeszélgetni a házukat érintő ügyekről

Szolgáltatások

 • Heti rendszerességű fogadóóra – minden héten elérhetőek vagyunk személyesen azok számára, akik valamiben a segítségünket kérik

 • Egyéni eset kísérés – néhány kiemelt esetben, ahol az ügyintézők szintjén nem sikerül megoldani a kialakult helyzeteket, akár a nyilvánosság erejét is bevonva igyekszünk mihamarabbi megoldást találni. Ezekből az esetekből származó tapasztalatainkat felhasználjuk a strukturális változásokra vonatkozó javaslatainknál

Tudásbővítés

 • Tanulmányút szervezése a JGK-ba a belső működés alaposabb megismerése céljából – ahhoz, hogy lássuk, hogy hol is vannak az elakadások, amiket a bérlők folyamatosan észlelnek, látnunk kell, hogy hogyan is kellene működnie a rendszernek. Ennek érdekében mentünk és megyünk még a JGK-ba

 • Együttműködési kapcsolatok kialakítása – igyekszünk szorosabbra fonni a szálakat olyan lakhatási ügyekkel foglalkozó szervezetekkel, akik tudására és tapasztalatára a későbbiekben számíthatunk. Kapcsolatban vagyunk a Városlab-bel és a Periféria Közpolitikai és Kutatóközponttal is

Mentori találkozók

 • Rendszeres mentori találkozók a Faith In Action nemzetközi szervezet mentorával – ezeken a találkozókon tűzzük ki az éves célokat, határozzuk meg a fő stratégiát és kapunk módszertani támogatást a megvalósításhoz

Céljaink a 2023-as évre

 • folyamatos közvetlen kapcsolatépítés

 • egyéni ügyek nyomon követése

 • JGK szervezeti átalakításában további közreműködés

 • látogatás más kerületek bérlakás ügyekkel foglalkozó részlegén

 • 3 fős házképviseletek megerősítése és továbbiak kialakítása

 • képzések a közösségi vezetők számára

 • részvétel a havi munkacsoport találkozókon az önkormányzatban

 • probléma- és erőforrás térképek létrehozása

 • proaktív bérlői magatartás támogatása

 • szövetségi hálózat bővítése (szolidáris polgárok, szakmai szereplők, egyházi hátország)

 

Az első fő terület, amivel kiemelten foglalkozunk, a közösségépítés. A személyes kapcsolatok építésén keresztül épül maga a közösség is. Fontos, hogy minél több embert tudjunk bevonni a munkánkba, így biztosítva számukra nagyobb teret az életüket befolyásoló döntések meghozatalakor. Célunk, hogy megtapasztalják, hogy a változások nem a fejük felett, hanem velük együtt kerülnek kialakításra.

Az egyéni ügyeket is fontos nyomon követni, nyomást gyakorolni, hogy megtörténjenek az előrelépések. Fontos, hogy a bérlők érezzék, hogy elkezdtek történni körülöttük a dolgok. Így nagyobb bizalommal fordulnak a mi munkánk felé is. A legjobb hírverés számunkra, ha ők maguk, bérlőtársak beszélnek egymás között rólunk. 

A közvetlen kapcsolatépítéshez és az egyéni ügyek kíséréséhez szeretnénk felvenni 4 fő szociális kompetenciával rendelkező munkatársat.

 

A másik terület, ahol nagyon fontos nyomást gyakorolnunk, az a JGK szervezeti átalakításának folyamata. A havi munkacsoport találkozókon, a személyes JGK látogatásokon, és a Fórumokon is erős hatást kívánunk gyakorolni, hogy a 12 pont alapján előre mozdítsuk az átalakítást. 

A foltozgatások helyett a szervezet átalakítása a csoport fő célja, mert így egyszerre sokkal több bérlő élete válhat végül könnyebbé.

Annak érdekében, hogy lássunk jobban működő példákat is, tervezünk szakmai látogatást tenni a 13. és a 2. kerület bérlakás ügyekkel foglalkozó részlegén is.

A fenti célok elérése érdekében egyrészt növelni szeretnénk a bázisunkat, így további házakban szeretnénk 3 fős képviseleteket kialakítani és velük a kapcsolatot szorosabbra fűzni. Ők a kapcsolattartók a Bérlői Közösség felé.

Szeretnénk képzéseket biztosítani a csoportban aktív bérlők, közösségi vezetők számára, hogy hatékonyan tudják az érdekeiket képviselni a hivatalos eseményeken.

Folytatni kívánjuk a munkacsoport találkozókon való részvételt és a nyilvános Bérlői Fórumok szervezését.

Törekszünk a házakban további közösségfejlesztésre is. Tervünk, hogy mint közösség, vasárnap délutánonként elmegyünk egy-egy házba és tea és keksz mellett elbeszélgetünk az ott lakókkal.

A bérházak problématérképe, szükségletei mellett erőforrástérképet is szeretnénk készíteni. A 2022-es év alatt azt ismertük fel, hogy a bérlők között rengeteg szakmai kompetencia megtalálható, az építőipartól a művészeti vonalig. Szeretnénk a kapcsolatépítési munkánk során ezeket is összegyűjteni, összefogni és valamilyen elérhető formában közkinccsé tenni. 

Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen fajta kezdeményezés is segít fejleszteni a bérlők közti szolidaritást és együttműködést.

A bérlői hatalomépítés és öntevékenység érdekében motiválni szeretnénk a proaktív bérlői magatartást saját közösségük és lakókörnyezetük aktív alakításában.

Szomszédsági Szerszámkölcsönzőt, workshopokat szervezhetnek maguknak, amire teret biztosítunk, ahol egymást tanítják, segítik: csináld magad ablakszigetelés, tisztasági festés alapok és toolkit, tisztítószer házilag knowhow, stb.

Szeretnénk kisebb összegű közös felújítási támogatásokat is nyújtani a bérlők számára, olyan esetekben, amikor ők is hozzáteszik a saját hozzájárulásukat. Például konténer bérlés, hogy a közösen végzett lomtalanításukat segítsük, egy kanna festék ahhoz, hogy lefessék a maguk által készített kerti bútoraikat az udvaron, zsákok zöldhulladéknak, hogy rendberakhassák a gondozatlan udvart, stb.

Előrelépés, hogy az önkormányzat ebben a témában októberben azt az ígéretet tette, hogy amennyiben a bérlők önkéntes munkával kifestenek egy lépcsőházat vagy lefestenék a kerti bútort, akkor az önkormányzat állja az anyagköltséget.

Folytatjuk a szövetséges hálózat kiépítését szakmai szereplők felé (SZaKI?), szeretnénk helyi gyülekezetekből egyházi hátországot létrehozni. Szolidáris polgárok felé nyitni, mint szövetségesek és lehetővé tenni számukra a bekapcsolódást.