Láthatatlan Tanoda

2017-től a Láthatatlan Tanoda és a Rosa Parks Alapítvány Irodájának is a Mandák Ház ad helyet. A Láthatatlan Tanodában hisznek az oktatási esélyegyenlőség elvében és abban, hogy a szabad iskolaválasztás nem egy kiváltságos csoport, hanem minden magyar állampolgár joga.
A Tanoda minél több iskola előtt álló hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekhez igyekszik eljutni, hogy a kicsik jó minőségű oktatási intézményben kezdhessék meg tanulmányaikat. Rendszeres képességfejlesztő és hátránykompenzáló szolgáltatást nyújtanak, önkénteseket toboroznak, akik hétről-hétre foglalkoznak a gyerekekkel és hosszú távon mentorálják őket. Csoportfoglalkozásaik, egyéni fejlesztéseik és közösségi programjaik hozzájárulnak a gyerekek képességeinek fejlődéséhez. 2013 óta mintegy 72 gyermekkel és családjukkal dolgoznak folyamatosan, és küzdenek az oktatás egyenlő hozzáférésért.

További információk: Rosa Parks Alapítvány