Hittan

Kedves Szülők,

szeretettel várjuk gyermekeiket evangélikus hittan órára. A Józsefvárosi általános iskolákban a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség szervezi meg a hitoktatást. A hittanórák órarendi keretben az iskolában,1-2-3 fős csoportokban zajlanak. Jézus életéről, bibliai történetekről, egyházunk történetéről és szokásairól, a gyermekek lelki kérdései mentén beszélgetünk, alkotunk, szervezzük a foglalkozásokat. Lapozzanak bele hittan könyveinkbe!

hittan órán való részvétel nincs feltételhez kötve, nem feltétel, hogy meg legyen keresztelve a gyerek. A szülők kérésére, bármelyik gyereknek szívesen megtartjuk a hittanórát. A hittanórák igénylése az iskola vezetésén keresztül történik, de örülünk, ha egyházközségünk részére is tesznek egy jelzést: jozsefvarosi.evangelikus@gmail.com címünkön.

A Hittanra járó gyerekeknek bekapcsolódási lehetőséget biztosítunk a Józsefvárosi gyülekezetben szervezett családi és gyermek programokba.

Evangélikus Egyházunk honlapján itt lehet informálódni https://www.evangelikus.hu/tevekenysegeink/hitoktatas, A gyülekezeti hitoktatásról külön tájékoztatás is elérhető az egyházunk tevékenységei között.

Hitoktatóink Búza Viktória és Hadady Farkas Balázs, elérhetőek a lelkészi hivatalon keresztül: jozsefvarosi.evangelikus@gmail.com

Szeretettel várjuk a hittanos jelentkezéseket!

Üdvözlettel

Bolba Márta evangélikus lelkész