Húsvéti ünnepkör alkalmai – böjt, nagyhét, húsvét

Húsvéti ünnepkör alkalmai - böjt, nagyhét, húsvét
Ünnepi készület lehetőségei a böjti időben
 
Lelki felkészülés közösségben
Szerdai bibliaóráinkon és pénteki imaóráinkon lehetőséget kínálunk arra, hogy a böjti idő Istenhez közel vigyen bennünket, együtt olvassuk Márk evangéliumát. (Szerda 18:30 Mandák, péntek 19 óra Szentkirályi)
 
Lelki felkészülés személyes beszélgetés formájában
Nagyon szívesen beszélgetek veletek személyesen. A lelkipásztori teendőim közül a lelki kísérést, a személyes mély beszélgetést szeretem a leginkább. Forduljatok hozzám bizalommal, ha szeretnétek valakivel megbeszélni, hogy ebben a böjti időben mi az, ami közelebb visz Istenhez, mi az, amitől szabadulni szeretnétek. Evangélikus egyházunkban is gyakorlat a gyónás. A magángyónás személyes bűnvallás és feloldozás lelkipásztor előtt titoktartás alatt. A nagyböjt jó alkalom arra, hogy Isten elé vihessétek ilyen formában is mindazt, ami megterhel, amit le szeretnétek tenni, ami megkötöz. Szabadító Istenünk kezében a gyónás is egy eszköz életünk megújítására. Írjatok egy emailt, vagy egyeztessünk telefonon időpontot. (bolbamarta@gmail.com, +36208246466)
 
HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ALKALMAI
 
HÚSVÉTI HÁROM SZERDA – Családi PROGRAMOK
április 6., 13, 20 szerda 16-18 óra húsvéti ünnepkört bevezető családi délután és  gyermekfoglalkozás – A Józsefvárosi családsegítő és a Láthatatlan Tanoda valamint gyülekezetünk hitoktatóijának, Slezák Bencének és ifjúsági szolgálatban résztvevő önkéntes munkatársainak közreműködésével valósul meg. A nagyhetet bemutató családoknak szóló több állomást bemutató, a nagyhét eseményeit tanító állomások lesznek a kertben. A családsegítő munkatársai ügyességi és kézműves programokkal készülnek.
 
BIBLIAÓRA
április 6. 18:30-19 óra Bibliaóra – Lection continua – Márk evangéliumát olvassuk, most a 10. fejezetet.  Ebből a szövegrészből a hatalomhoz való viszonyt emeljük ki a beszélgetés fókuszává. Kiemelt történet: Zebedeus fiainak kérdése (Mk 10,35-45)
április 6. 20-22 óra Kollégiumi ifjúsági óra Cselovszky Ferenc esperes úr jelenlétében TÉMA: Eucharisztia.
 
április 10. 10 óra Virágvasárnap – Jézus bevonul Jeruzsálembe
április 10. 11-14 óra virágvasárnapi gyülekezeti délután – közös ebéd és családi délután kézműves foglalkozással, játékkal és felnőtteknek szervezett beszélgetéssel. A beszélgetés témája: Jézus hatalomhoz való viszonya “Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön – mondja Jézus” “Hatalommal tanította őket, nem úgy mint az Írástudók” Az én országom nem evilágból való – mondja Jézus. Milyen hatalommal teszed ezeket? Kérdezik Jézustól. A beszélgetés felvezető előadással indul.
 
április 14. 18 óra –  Nagycsütörtök úrvacsorás istentisztelet. Az Úr asztala körül beszélgetünk arról, hogy mit jelent számunkra az úrvacsora. Részt veszünk az apostoli tanításban és a kenyér megtörésében. Felidézzük Krisztus utolsó vacsorájának emlékét.
április 15. 18 óra – Nagypéntek – Passió olvasó istentisztelet
 
április 17. 7 óra – Húsvét hajnali istentisztelet, utána agapé
április 18. 10 óra – Húsvét hétfő – istentisztelet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.