Köszönöm, hogy elvezettél ebbe a közösségbe | Konfirmandusok imája

Köszönöm, hogy elvezettél ebbe a közösségbe | Konfirmandusok imája

“Köszönöm, Istenem, hogy elvezettél ebbe az evangélikus közösségbe, ahol nem kell választanom az őseimtől örökölt hagyomány és a saját vélelmeim között, és ahol az okos kérdezés és az igaz keresés teszi teljessé az együttlétet.” A Józsefvárosi Evangélikus Egyházközségben hat felnőtt konfirmált 2017. pünkösdvasárnapján. Erre az alkalomra közösen írtak egy imádságot, amelyet együtt mondtak el a gyülekezet előtt a konfirmációi istentiszteleten. Ezt az imádságot közöljük.

Istenem, köszönöm neked, hogy bár az akaratom tökéletlen, Te munkáltad bennem az akaratot arra, hogy ma itt állhassak. Köszönöm, hogy bár rögös és kanyargós úton, de elvezettél ide, hogy az evangélikus egyházon és ezen a gyülekezeten keresztül Hozzád kerülhessek közelebb. Köszönöm, hogy amikor minden, amit addig erősnek hittem, megrendült, akkor is mondhattam, hogy “Erős vár a mi Istenünk”. Köszönöm, hogy te vagy az, aki megerősítetted az irántunk való szeretetedet 2000 évvel ezelőtt és a konfirmáción keresztül mi is megerősödhetünk a Krisztus kegyelmében.

Köszönöm, Istenem, hogy elvezettél ebbe az evangélikus közösségbe, ahol nem kell választanom az őseimtől örökölt hagyomány és a saját vélelmeim között, és ahol az okos kérdezés és az igaz keresés teszi teljessé az együttlétet. Segíts abban, hogy hitem keresése közben meglássam a Te arcodat, s adj erőt ahhoz, hogy képes legyek az okosan cselekvő szeretet és megbocsátás alapján élni. Adj nekem erőt ahhoz is, hogy fölnőjek azokhoz a feladatokhoz, amelyeket vállaimra raktál.

Köszönöm Istenem, hogy a bárány szent vére által megnyitottad a menny kapuját és bemehetünk a szentek szentjébe. Köszönöm a kegyelmet, hogy itt élhetünk a földön. Köszönöm, hogy adsz a szívünkbe változást és megtérhetünk hozzád, mert a te csodálatos kegyelmed és mindent befedező szereteted befogad mindenkit személyválogatás nélkül. Te egy cselekvő, helyreállító Isten vagy, és mérhetetlen türelemmel fogadod a gyarlóságainkat. Mert méltatlanok vagyunk, de te felemelsz bennünket a te csodálatos jelenlétedbe. Köszönöm, hogy alázatos szívet teremtesz bennünk.

Köszönöm, Istenem, hogy ebbe a korba születhettem, amikor van lehetőségem Rólad szabadon gondolkodni, Hozzád őszintén szólni, Veled szívem szerint élni. Hálás vagyok, hogy megkaptam Tőled a keresés kegyelmét. Köszönöm, hogy ezen az úton adtál valódi társakat ebben az evangélikus közösségben, akikhez most örömmel csatlakozhatom. Hálás vagyok, hogy emberi értelmem és Tőled kapott örök lelkem is tud itt másokhoz kapcsolódni, a Benned való közösséget itt van lehetőségem társakkal megélni.

Hálás vagyok, Uram, hogy itt lehetek. Hálás vagyok az itt és most megélt közösségért. Hálás vagyok, Uram, a mindnyájunkat Tehozzád vezető evangélikus teológiai és filozófiai hagyományért. Hálás vagyok azokért az evangélikus lelkészekért, akik Benned való hitemet erősítették, formálták. Hálás vagyok Neked 91 éves, konfirmált evangélikus nagymamámért. Hálás vagyok, hogy most ezen értő, befogadó és nyitott evangélikus közösség előtt is megvallhatom elkötelezettségemet a Szentháromság-Isten Titkai és Igazságai iránt.

Drága Istenem, köszönöm, hogy bennem élsz, és benned élhetek. Ámen.

A konfirmációi istentiszteletről szóló beszámolónkat itt olvashatja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.